hsk

Intuïtieve kids

Intuïtie is een zeer waardevolle bron van informatie, als je het aandacht geeft én er op durft te vertrouwen.

Leven vanuit je hart en durven vertrouwen op je intuïtie, waarbij je in verbinding bent met jezelf en leeft vanuit je krachtcentrum, zodat je je hart en passie kunt volgen en leven. Hoe klinkt dit?

Veel intuitieve kids leven vanuit hun eigen wijsheid, uiten wijze uitspraken, zijn gevoelig voor de stemming van een ander en voelen spanningen heel goed aan. Zij hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel, volgen graag hun eigen ontwikkelingsweg, zijn dromerig, origineel en confronterend. Intuïtieve kids varen graag hun eigen koers, geloven in zichzelf en weten (onbewust) precies wat ze nodig hebben en wat ze hier komen doen. Ze willen voornamelijk dingen leren die hen interesseren en bepalen daarbij hun eigen tempo. Intuïtieve kinderen willen graag leren om in eigen kracht te blijven staan. Eigenwaarde, zelfvertrouwen en veerkracht zijn essentiële eigenschappen om te versterken.

OKC Chuen biedt (lichaamsgerichte) begeleiding aan intuïtieve kinderen en ouders. Binnen de begeleiding wordt er gewerkt met herkenbare verhalen, aandacht- en ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, lichaamsgericht werk, spelletjes, visualisatie-oefeningen en (filosofische) gesprekken.

De begeleiding heeft betrekking op:

  • uiten van frustraties en verwerken van emotie
  • zorgen voor ontspanning
  • vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen
  • positief mindset
  • oefenen van sociale vaardigheden  
  • energetische oefeningen 
  • praktische ondersteuning voor zowel kind als ouder

Bij interesse neem contact op met OKC Chuen.