Ouder Kind Centrum Chuen

Wij heten je van harte welkom bij Ouder Kind Centrum (OKC) Chuen!  Een centrum dat jeugdwerk, gezinswerk en trainingen biedt.  Binnen OKC Chuen gaan wij uit van de mogelijkheden en flexibiliteit van ieder mens – jong of oud(er).

Ons aanbod is praktisch, liefdevol en daadkrachtig. Hierbij richten wij ons op het geheel, ervan uitgaand dat alles is verbonden en invloed op elkaar heeft.

Jeugdwerk

Een jongere is als een vlinder in de wind. De ene vliegt hoog, de ander laag, maar ieder doet het op zijn eigen manier. Het leven is geen competitiestrijd. Ieder is anders. Ieder is speciaal. Ieder is mooi.

OKC Chuen biedt begeleiding aan jongeren van 4 tot 18 jaar.

Iedere jongere heeft unieke kenmerken en talenten die helpen om zijn of haar pad weer terug te vinden. Wij ondersteunen hen daarbij, fungeren als richtaanwijzer, als troostpilaar, begeleider, klankbord en als medereiziger, want “soms blijkt de kleinste stap in de juiste richting namelijk de grootste stap in je leven te zijn”.

Bij OKC Chuen wordt de jeugdige uitgedaagd om inzicht te krijgen in zijn/haar kracht. Hij/zij leert mogelijkheden ontdekken, zodat er een positieve verandering plaats kan vinden. Jouw kind wordt hierbij actief betrokken. Zelf-ontdekken, oefenen en ervaren staan hierbij centraal. Ki-kracht in jezelf ontdekken schept vertrouwen. Jouw kind leert zichzelf (weer) te waarderen.

Gezinswerk

Vanuit de zienswijze dat alles met elkaar verbonden is, dat alles om je heen een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt, is het gezinswerk binnen OKC Chuen ontstaan.

Systemisch werk is een vorm van gezinswerk waarbij wij patronen binnen jouw gezin zichtbaar krijgen. Vaak hebben deze patronen een herkomst die voortkomt uit jullie eigen familiegeschiedenis.

Samen gaan we op zoek naar waar de krachten, zorgen, mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Samen met jullie, het gezin, brengen wij zorgen en hulpvragen in kaart en ondersteunen wij bij het formuleren van de gewenste aanpassing.

Systemisch werk is een manier om inzicht te krijgen in ieders plek binnen het gezin. Onderlinge verhoudingen en afstand tussen familieleden worden zichtbaar. Op een eenvoudige en snelle manier wordt duidelijk waar belemmeringen of  patronen zitten.

Chuen?

Wij hebben gekozen voor de naam OKC Chuen. De letterlijke betekenis is: blauwe aap. Dit staat voor de jeugdige dat zich verwondert over alles wat is. Chuen staat voor vrolijk, speels en nieuwsgierig. Spel, creativiteit, humor en nieuwsgierigheid spelen binnen OKC Chuen een belangrijke rol. Wij zijn dan ook apetrots op onze naam die hier symbool voor staat.

odin aap

Locatie

OKC Chuen is gevestigd op Voorzand 32 te Ridderkerk.

Meer informatie en een afspraak maken 

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact ons op.